Manuele therapie

De Manuele Therapie volgens de Utrechtse School bestaat al vanaf 1963 en heeft direct betrekking op de gewrichten van ons lichaam. Met als doel het verbeteren van de individuele gewrichtsbewegingen binnen het gehele lichaam en daarmee ons bewegend functioneren in het dagelijkse leven.


Individualiteit en bewegingsvoorkeur

Wij zijn als mens herkenbaar aan onze eigen lichaamsbouw, houding en een eigen manier van bewegen. We zien er allemaal anders uit, dus waarom zouden we allemaal hetzelfde bewegen? Binnen ons dagelijks bewegen zijn zogenaamde ‘voorkeursbewegingen’ te onderscheiden. Zo hebben we een voorkeur voor de manier waarop wij op de fiets stappen en hebben we een voorkeurshand waarmee we schrijven. Belangrijk is dat al onze voorkeurs-bewegingen kunnen leiden tot verschillen in lichaamsvorm tussen de linker en rechter lichaamshelft. Bij toptennissers bijvoorbeeld is duidelijk te zien met welke arm er geslagen wordt. Ondanks de ongelijke ontwikkeling door voorkeursbewegingen en de hieruit voortvloeiende links-rechtsverschillen, bestaat er in ons lichaam meestal een natuurlijk evenwicht.

Wanneer het evenwicht tussen de natuurlijke vorm en functie verstoord raakt, kunnen er klachten ontstaan omdat het lichaam dan teveel moet gaan compenseren. Dit evenwicht kan op vele manieren worden verstoord: door een ongeval, overbelasting (sport), bewegingsbeperkende factoren in de werksituatie, langdurige ongezonde stress, operaties, zwangerschap etc..
De locatie van de klacht geeft overigens vaak weinig informatie over de werkelijke oorzaak. Behandeling van de lokale klachten is dan ook vaak slechts symptoombestrijding. Omdat het gehele lichaam één lange keten vormt van botstukken, organen, bindweefselstructuren, zenuwen etc., kan alleen als de balans in het gehele lichaam wordt hersteld, de oorzaak op adequate wijze worden aangepakt.


Behandeling

Tijdens de eerste behandeling zal er een intakegesprek worden gehouden, zodat ik een goed beeld van uw klachten krijg. Hierna volgt een fysiotherapeutisch/ manueel therapeutisch lichamelijk onderzoek, waarbij niet alleen het klachtengebied, maar het gehele bewegingsapparaat wordt onderzocht. Door een aantal voorkeursbewegingen te bekijken (zoals armen over elkaar doen, spitten, voorkeursoog, etc.), wordt de manier berekend waarop ik uw gewrichtenstelsel ga behandelen.

De behandeling bestaat uit het bewegen van in principe alle gewrichten, waarbij er een lichte druk wordt uitgeoefend. Dit vindt plaats in verschillende uitgangshoudingen (zoals zit, zijlig of ruglig), waarbij ik als therapeut naast mijn handen soms ook mijn borstkas gebruik om bepaalde bewegingen te kunnen uitvoeren. Anders dan bij, later ontwikkelde, manuele therapieën wordt er dus niet ‘gekraakt’ en kan er dus niets kapot worden gemaakt, maar wordt de mobiliteit wel vergroot. De manuele therapie combineer ik in de meeste gevallen met viscerale manipulaties en zenuwtechnieken.

Het kan voorkomen dat er in de eerste dagen na de behandeling wat napijn optreedt, of een stijf gevoel. Dat komt omdat het lichaam zich moet aanpassen aan de veranderde omstandigheden. Om dit optimaal te kunnen laten verlopen zit er tussen de behandelingen een periode van één tot twee weken.