Voor wie?

Bij Manuele Therapie Schagen komen mensen:

  • met klachten, die al meerdere therapieën hebben geprobeerd en iets compleet anders willen dan bijvoorbeeld de reguliere fysiotherapie.
  • die graag zien dat de oorzaak van hun klacht(en) op een rustige manier wordt aangepakt (en dus geen symptoombestrijding willen).
  • die binnen 3 – 4 behandelingen willen weten of de therapie een positief effect heeft en van korte, maar zinvolle, behandeltrajecten houden.

Tijdens het eerste consult wordt er gestart met het onderzoek naar uw klacht(en). Het doel is vast te stellen wat de oorzaak van uw klacht(en) is en hoe deze het beste behandeld kan worden. Het is prettig en efficiënt voor u dat, direct na het onderzoek, ik u kan adviseren of onze therapie methode u kan helpen. Mocht dit het geval zijn, kan meteen na het onderzoek de behandeling van start gaan.

Zo heel af en toe komt het voor dat, in onze beleving, een ander soort therapie beter aansluit bij uw klacht(en). Dit leg ik u dan direct na het onderzoek uit.


Volwassenen

Onderrug klachten, nek-schouderklachten, hoofdpijn, bekkenpijn (evt tijdens of na de zwangerschap), fysieke klachten welke voortkomen uit een spanningsvolle periode, artrose, aangezichtspijn, uitstralende zenuwpijnen en heupklachten.

Ouderen

Tegenwoordig worden we steeds ouder en gelukkig steeds meer bewust van het feit dat blijven bewegen heel belangrijk is. Echter neemt de mobiliteit op een oudere leeftijd soms dusdanig af, dat sommige mensen hierbij wat ondersteuning nodig hebben. De grootste beperkingen en klachten zitten meestal in de nek, het midden gedeelte van de rug, onderrug, schoudergordel en de voeten. Het vergroten van de mobiliteit geeft meteen een gunstig effect op dagelijkse activiteiten zoals; wandelen, fietsen en het huishouden.

Tieners

Deze fase van het leven gaat gepaard met veel veranderingen en ontwikkelingen, welke soms moeilijk bij te benen zijn voor het lichaam. Menig tiener komt in de praktijk met hoofdpijn, nekschouderklachten, rugpijn en knieklachten. Klachten die vaak in verband staan met de groei, trauma’s of overbelastingen (soms sport gerelateerd).

Zwangere vrouwen

Een patiënten groep die ik al 20 jaar met grote regelmaat behandel/begeleid zijn vrouwen tijdens en na de zwangerschap, met voornamelijk de volgende klachten: bekkenpijn, pijn rond het schaambeen, rugklachten, heupklachten en nek-schouderklachten. Omdat de technieken heel mild zijn, is het ook voor deze groep veilig om te behandelen.

(Top) Sporters

Vooral langdurige of steeds terugkerende sportblessures zijn goed te behandelen. Denk hierbij aan: nekklachten, rugklachten, schouderklachten, heupklachten (welke door kunnen trekken naar de buitenzijde van het bovenbeen), liesklachten, knieklachten en voet-enkelproblemen.