Links

Op onderstaande links kunt u meer informatie krijgen over de Manuele Therapie, zowel op het gebied van onderwijs als vanuit de vereniging van Manueel Therapeuten.

Stichting School voor Manuele Therapie, Utrecht:
www.manueletherapie.nl

Vereniging van Manueel Therapeuten:
www.manueeltherapeuten.nl

Voor meer informatie ten aanzien van Viscerale Manipulaties:
www.barralinstituut.nl